Středa 20. ledna 2021, svátek má Ilona
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 20. ledna 2021 Ilona

Sestrami nepolíbený exministr Adam Vojtěch nakonec příjemně překvapil!

17. 10. 2020 8:37:17
Adam Vojtěch přebral rezort značně nestabilní, jeho předchůdci mu nepřipravili úplně úrodnou půdu a zdravotnictví se potýkalo s řadou problémů. Jak je to ale možné, když rezort do té doby vedli lékaři a zkušení manažeři nemocnic?

Bohužel, řadu z nich doprovázely spíše aféry, spory a kontroverze místo skutečného řešení problémů. Ale Adam Vojtěch nakonec příjemně překvapil.

Fakt, že byl exministr Vojtěch právníkem, byla pro sestry určitá výhoda - nebyl tím pádem zainteresovaný do konkrétní profese ve zdravotnictví. Jako lékař by pravděpodobně hájil svoji skupinu, jak už to bývá občas zvyku. Vojtěch byl jiný. Netuším, do jaké míry profesi sestry znal před nástupem do funkce, ale předpokládám, že nijak závratně. Zkrátka sestrami nepolíbený.

Nikdy jsem nezaslechl a ani jsem se v žádném rozhovoru nedočetl, že by Vojtěch kladl za vinu nedostatku sester vysokoškolskému vzdělávání, je to totiž hloupost. Namísto toho se snažil rozklíčovat skutečné problémy sester, a to nejen na úrovni platů.

Dotazníky jako klíč k identifikaci problémů

Ministerstvo se snažilo o stabilizaci rezortu na základě relevantních dat z terénu. V roce 2018 spustilo dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu. Tato iniciativa ministerstva zdravotnictví ke zlepšení pracovních podmínek personálu, byla do té doby naprosto nevídaná.

Kromě demografických údajů se v dotazníku ministerstvo zaměřilo na spokojenost s pracovním prostředím, motivující faktory pro volbu povolání, politiku zaměstnavatele, důvody k odchodu zaměstnanců, mzdové ohodnocení a finance. Díky tomu získalo široké informace o základních problémech, které nejvíce trápí zdravotnický personál a snažit se tak situaci stabilizovat.

Dokument byl mj. zaslán na jednotlivá zdravotnická pracoviště, která měla personál vyzvat k jeho vyplnění. I já jsem se účastnil. Dotazník vyplnilo 15 432 respondentů, sestry byly největší skupinou. Jeho výsledky jsou veřejně dostupné. Některé závěry podrobně rozeberu.

Finanční ohodnocení sester výrazně rostlo

Finance jsou výrazným motivujícím faktorem. Dle dotazníku bylo finanční ohodnocení nejpalčivějším problémem v případě odchodu ze zdravotnictví. 75 % respondentů uvedlo, že právě finance vedly k odchodu kolegů nelékařů z profese a přes 83 % respondentů uvedlo, že by zvýšení platu/mzdy sester mohlo vyřešit personální stabilizaci ve zdravotnictví.

Bohužel, navzdory ekonomickému růstu nebyly finanční potřeby sester nikterak reflektovány a finanční ohodnocení stagnovalo od roku 2010 do roku 2015. Možná déle. Dle statistik se roku 2010 pohyboval průměr platů/mezd na částce okolo 25 800kč, v roce 2015 pak 28 400kč. Platy a mzdy trochu zaspaly dobu, což se příliš nevyplatilo.

Nízké platy a mzdy se samozřejmě projevily v počtu klesajících úvazků sester v akutní lůžkové péči, kdy, dle statistik MZ ČR, od roku 2010 do roku 2018 ubylo přes 2000 úvazků všeobecných sester. Tyto úvazky by se v současné situaci mohly docela hodit!

Ministerstvo sestrám v posledních letech výrazně přidalo. Je samozřejmě otázkou, jestli by se k tomu samo odhodlalo bez tlaků odborů a bez vážné personální situace. Pokud chtělo vyřešit situaci s odcházejícím personálem a neohrožovat tak pacienty a přetížený stávající personál, investovat do lidských zdrojů bylo skutečně více než nutné!

Dle statistik MZ ČR rostly odměny ve zdravotnictví od roku 2016 o 12% ročně. Jedná se nicméně o průměr a mezi jednotlivými poskytovateli se může procento lišit. Nedávno proklamovalo, že ke stabilizaci personálu skutečně došlo. Statistiky opravdu potvrzují, že v posledních letech personál ubýval spíše po desítkách, nikoliv po stovkách. A dle údajů z roku 2019 se sestry začaly dokonce vracet!

Papírování už by nemuselo být takový problém

Množství administrativní zátěže bylo dotazníkem hodnoceno jako nepřiměřené.

Otázkou nicméně je, co to je nepřiměřená administrativní zátěž a kde je hranice mezi nutnou a nadbytečnou dokumentací. Sestra musí dokumentovat svoji činnost a doložit, že se v průběhu své směny o pacienta starala dle plánu a požadavků.

Problém může být duplicitní zaznamenávání té samé informace, vyplňování výkazů pro pojišťovnu, některých informovaných souhlasů, teplot v lednici, v místnostech, ve skladech, vyplňování žádanek, popisování expirací na krabičky od léků apod. Vlastně jsou to mnohdy údaje týkající se provozních záležitostí, které s dokumentováním zdravotního stavu pacienta nemají nic společného. Je navíc diskutabilní, do jaké míry je zapisování těchto údajů v kompetenci všeobecné sestry.

Ministerstvo přišlo se dvěma nápady, jak tuto situaci vyřešit!

Jedním z nich je novinka ve vedení zdravotnické dokumentace - vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2018 Sb. novelizující vyhlášku č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se podstatně změnila právní úprava vedení zdravotnické dokumentace.

Ta má dokumentaci výrazně zjednodušit - např. ruší konkrétní požadavky na vedení zdravotnické dokumentace a dává prostor poskytovatelům zdravotních služeb prostor pro aplikaci vlastních řešení a “ušití dokumentace na míru”. Je tak na daném zařízení, jestli sestrám odlehčí od administrativy či nikoliv.

Další novinkou je vzdělávací program Administrativní pracovník ve zdravotnictví, který je po absolvování připraven k administrativní podpoře na klinických pracovištích, ve zdravotních pojišťovnách, na úřadech, ve výzkumu apod.

Profesionálně vedená administrativa uvolňuje ruce zdravotnickým profesionálům, kteří se místo toho mohou věnovat své hlavní pracovní náplni – péči o nemocné. Proto jsme tento kurz zavedli a já jsem velmi rád, že mohu pogratulovat prvním absolventům,“ uvedl Adam Vojtěch pro Medical Tribune.

Výsluhy pro sestry nebo příspěvek na bydlení?

Snížení věkové hranice odchodu do důchodu nebo možnost výsluhové renty, bylo v dotazníku hodnoceno jako jeden z hlavních motivačních faktorů, a to hned vedle finančního přilepšení.

Výsluhový příspěvek pobírají zaměstnanci bezpečnostních složek. Nárok na něj vzniká po skončení služebního poměru trvajícího minimálně 15 let. Podmínky jsou uvedeny v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kam teda zdravotníci zatím nespadají.

U sester by ale platily jiné podmínky, k dosažení renty se uvažovalo po odpracování 20 - 30 let praxe. Česká asociace sester navrhla příspěvek 5000 korun. Návrh byl nicméně smeten ze stolu, protože by přišel státní kasu příliš draho a uvažovalo se spíše o příspěvku na bydlení.

Diskuze ohledně tohoto benefitu v posledních měsících nicméně utichly. Jak to s výsluhami a případným příspěvkem na bydlení dopadne, není jasné. Nebude rozumnější sestrám prostě přidat?

"Cool" kampaň, která měla přilákat mladé

Kampaň “Studuj zdrávku” vznikla s cílem zatraktivnit zdravotnické profese mezi mladými lidmi, jednalo se tedy o jakousi motivační kampaň pro žáky a studenty základních a středních škol.

Tato kampaň má vlastní internetovou stránku a účty na sociálních sítích. Tváří se staly jak sestry a záchranáři s praxí, tak někteří lékaři. Točili videa, rozhovory apod. Ministr, společně s hlavní sestrou a “tvářemi kampaně” jezdili po školách, šířili osvětu a fotili se se studenty a odpovídali na jejich dotazy.

Kampaň byla ale řadou zdravotníků odsouzena a ani já jsem nebyl jejím příznivcem. Z mého pohledu je neupřímná, neautentická a špatně zacílená. Říkat dětem v osmých a devátých třídách, že z nich po škole budou plnohodnotné sestry a záchranáři, mně nepřijde v pohodě. K plnohodnotné kvalifikaci potřebují vysokou nebo vyšší odbornou školu. Děti základních škol si tak na kvalifikaci počkají ještě 7 až 8 let.

Na druhou stranu oceňuji alespoň snahu v mladých lidech vzbudit zájem, a také dobrý úmysl této kampaně, kterou koronavirus zhatil.

Komora sester nebo komora žádná?

Snahy o vznik Komory sester tu jsou několik let a opakovaně byly v minulosti smeteny ze stolu. Důvodem byla především nejasná koncepce této entity - jak se bude jmenovat? Koho bude sdružovat? Podmínky členství? Podmínky registrace? Kompetence komory? Bude přínosem pro sestry? A proč by ji měly sestry vlastně chtít?

Budovat komoru jen pro sestry, když nelékařských pracovníků je několik desítek, je sobecké. Na druhou stranu více sdružených nelékařských pracovníků se mezi sebou prostě nedohodne a sestry jsou dominující skupina. Už tyto snahy byly v případě České asociace sester, ale řada zdravotnických pracovníků si vytvořila vlastní spolek nebo sdružení.

Najednou se o komoře začalo opět hovořit minulý rok!

Měla by to být profesní komora, která se bude věnovat vzdělávání a kultivaci. Nejsem ale úplně příznivcem vzniku komory nelékařských zdravotnických pracovníků, protože jsou velmi heterogenní skupinou – profesí je zhruba padesát nebo šedesát, takže si nedovedu představit, jak by se dohodovali, kdo bude ve vedení. Spíše jsem tedy příznivcem vzniku komory sester, protože bude jednodušší.” řekl ministr v minulém roce pro Zdravotnický deník.

V současnosti zvažujeme podporu komory sester, která by mohla být jakýmsi zastřešujícím orgánem či institucí. Mohla by pomáhat při dalším vzdělávání.” řekl letos Vojtěch v rozhovoru pro časopis Florence.

Letos v létě navrhla skupina poslanců návrh zákona České komory všeobecných a dětských sester. Účinnost zákona je v plánu od roku 2022. Jak to ale celé dopadne? Uvidíme.

Odkdy má ministerstvo hlavní sestru?

Hájit zájmy sester na ministerstvu má v kompetenci hlavní sestra, oficiálně pak ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Tato funkce vznikla roku 2013 za exministra Holcáta a od roku 2015 ji zastává Mgr. Alice Strnadová, MBA.

Na přelomu roku 2017/2018 se zdravotnictví potýkalo s velkou personální krizí a sestry mezi sebou začaly diskutovat, kdo že je to na ministerstvu vlastně reprezentuje a prosazuje jejich zájmy. Hlavní sestru na ministerstvu do té doby totiž “nikdo nikdy neviděl”.

Na to upozornila také Lenka Šnajdrová v rozhovoru s ministrem pro Zdravotnické noviny (2018):

LŠ: (...) Poslední zveřejněné aktivity hlavní sestry jsou z roku 2014. Bohužel zjišťuji, že sestry ani neví, že nějakou hlavní sestru máme. Nebylo by prospěšné, kdyby byla hlavní sestra více vidět?

AV: Ano, na to bychom se měli zaměřit. Budeme na tom pracovat.

A skutečně se od roku 2018 Strnadová začala více objevovat po boku Adama Vojtěcha, byla více angažovaná v rozhovorech, různých osvětových událostech a akcích ministerstva.

Je také členkou nedávno vzniklé Pracovní skupiny k personální stabilizaci a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví.

Ministrova pěvecká show

Exministr Vojtěch se také aktivně účastnil několika “sesterských” akcí a večírků, které často zahajoval pěveckým vystoupením. Jedním z nich byl např. Ples sester, tradičně konaný v březnu. V tomto roce ho z pochopitelných důvodů vynechal.

Ochotně také přijímal rozhovory. Ten např. dvakrát poskytl blogerce Lence Šnajdrové, která vede blog Ošetřovatelství.info.

A dále!

Velmi si vážím snahy významně podpořit rozvoj mobilní a nemocniční paliativní péče, podpory koncepce domácí péče, reformu péče o duševní zdraví a dalších důležitých aktivit a projektů, které mají za cíl zlepšit péči o nemocné.

Jak to vidí autor?

Já jsem Vojtěchovi fandil a netajím se, že jsem byl po celou dobu jeho příznivcem. A i když jsem se všemi výroky a postupy ne vždy souhlasil, vyvážila to řada pozitivních věcí, kterými napomohl posunout české zdravotnictví zase o úroveň dál.

Děkuji za to, že si jako jeden z mála ministrů začal skutečně sester a jejich práce všímat a vnímal je jako jeden z hlavních pilířů, na kterých naše zdravotnictví stojí. Beze sporu se této profesi snažil přiblížit tak, jako žádný jiný ministr a problémy řešil na základě podnětů z terénu, nikoliv pouze na základě vlastní intuice.

A kdyby se mu nepodařilo personální situaci částečně stabilizovat, mohla současná krize dopadnout mnohem hůř.

Kdo by to byl řekl, že se tak mladý člověk bez zkušeností ve zdravotnictví udrží v tak složitém rezortu poměrně dlouhou dobu? Jak jsem psal na začátku článku - zkušenosti s vedením zdravotních institucí, titul lékaře a věk nejsou zárukou ničeho. Pouze další důvod k tomu nepodceňovat potenciál mladých lidí, protože mladou krev - to zdravotnictví potřebuje!

Zajímavé odkazy a zdroje:

https://www.mzcr.cz/novela-vyhlasky-o-zdravotnicke-dokumentaci/

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-spustilo-dotaznikove-setreni-spokojenosti-zdravotnickeho-personalu/

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Vojtech-Chceme-povolani-sestry-navratit-prestiz-kterou-si-zaslouzi-565308

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/novinky-ve-vedeni-zdravotnicke-dokumentace

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Vojtech-Pracovat-ve-zdravotnictvi-je-prestiz-meli-bychom-to-ukazat-mladym-610342

https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/ministr-zdravotnictvi-adam-vojtech-ma-li-zdravotnictvi-fungovat-musi-fungovat-vsechny-segmenty-primarni-pece/

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/hlavni-sestra-cr-alice-strnadova-poskytla-rozhovor-e-casopisu-management-rizik-ve-zdravotnictvi/

Autor: Michal Češek | sobota 17.10.2020 8:37 | karma článku: 26.41 | přečteno: 3130x

Další články blogera

Michal Češek

Průměrný plat sester přesáhl hranici 43 tisíc, a stále jim to nestačí?

Ministerstvo zdravotnictví si mne ruce, povedla se totiž úžasná věc, a to zastavit odchod všeobecných sester z rezortu navýšením průměrného platu na 43 000. Další zvyšování platu je prý zbytečné - sestry mají peněz dost!

24.8.2019 v 16:27 | Karma článku: 47.23 | Přečteno: 97003 | Diskuse

Michal Češek

Česká asociace sester před lety a dnes

Většina těch, co o České asociaci sester (dále ČAS) již někdy slyšela, zřejmě klikla na tento článek spíše se skepsí. A pro ty, pro které je Česká asociace sester novým termínem, bych tuto profesní organizaci rád přiblížil.

27.6.2018 v 19:59 | Karma článku: 15.38 | Přečteno: 2035 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Ondra Kňava

Země je placka, je jasné jako facka

Mají na opačné straně Země kružítko? Byli tam už ve vesmíru nebo jako tady jenom ve zprávách? Mají tam vodníky nebo jen podvodníky? Otázek je stále mnoho. Pokud někdo z vás zná odpověď na jedinou z nich, sem s ní.

19.1.2021 v 13:24 | Karma článku: 18.28 | Přečteno: 353 | Diskuse

Dana Tenzler

Předpověď počasí pomocí signálu mobilní sítě

Už se vám někdy stalo, že jste zmokli při grilování, zatímco o pár set metrů dál nespadla ani kapka? Jak ale zjistit dopředu, že se právě k vám blíží přeháňka tak lokální, že ji nezaznamenaly žádné centrální meteorologické stanice

18.1.2021 v 8:00 | Karma článku: 21.07 | Přečteno: 332 | Diskuse

Dana Tenzler

Co se stane, když dáte do mikrovlnky hroznové víno?

Co myslíte, co se stane, když dáte do mikrovlnky hrozny a zapnete ji? Máte na výběr tři odpovědi a) hrozen exploduje b) začne jiskřit c) ohřeje se. (délka blogu 5 min.)

14.1.2021 v 8:00 | Karma článku: 31.39 | Přečteno: 1181 | Diskuse

Jan Tomášek

Kompozity - konstrukční materiál pro letecký průmysl

Jak široce jsou kompozity známy jako poměrně široce uplatňovaný technický materiál je otázka - ale možná nepříliš podstatná. Podstatnější je možná - co vlastně kompozity jsou.

12.1.2021 v 21:01 | Karma článku: 7.79 | Přečteno: 283 | Diskuse

Evžen Korec

Nenápadná zpráva ze světa vědy, která ale ovlivní podobu jídelníčku nás všech

Aktuální boj s pandemií a ekonomické dopady drastických omezení zcela zastínily velmi důležitou zprávu posledních dnů, která ovlivní budoucnost lidstva na dlouhá desetiletí dopředu.

12.1.2021 v 15:12 | Karma článku: 22.24 | Přečteno: 1448 | Diskuse
Počet článků 18 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 10409

Rád se vyjadřuji k tématům souvisejícími se zdravotnictvím v tuzemsku i v zahraničí.

Najdete na iDNES.cz